Choose your language:
Open search

ICS Congress 2020

Proceedings of International Camellia Society Congress 2020 in Goto, Japan.

The Development of the Database of International Camellia Register and Online Registration Procedure

Zhonglang Wang, Yanan Wang, Patricia L. Short, Satoshi Yamaguchi, Don Bergamini, Carmen Salinero, Derek Beard, Jim Powell, Andrea Corneo, Yali Zhang and Liang Chen

New fungi and oomycetes associated with Camellia dieback in Spain

Pintos C., Redondo V., Rial C., Aguín O., Salinero, M. C.

Resources of Genus Camellia Sect. Theopsis and Sect. Eriandria

Ya-li Zhang, Xiang-peng Li, Yao Song, Wei-zhen Guo, Jian-bin Mo, Shu-cheng Feng

A camellia forest in the final stage of the Way of Saint James

Salinero C., Vela P., Bernárdez G., Garcés U.

Dyeing cotton with Camellia ‘Night Rider

M. Bonet-Aracil, E. Bou-Belda, J. Gisbert Paya, and B. Piñeiro-Lago

Effect of Camellia oil extraction residue as a biocontrol agent against plant pathogens

Carmen Salinero, C. Pintos, V. Redondo, A. Abelleira, Pilar Vela, R. Barreiro and O. Aguín

Flavonoids from the Camellia hakodae Ninh flowers

Nguyen Thanh Tuyen, Tran Van Hieu, Pham Gia Dien, Tran Ninh, Nguyen The Hung and Vu Dinh Hoang

Towards the marker development applicable for the reconsideration of genetic relationships in the genus Camellia

Kei Fukuyama, Hironori Katayama, Thi Lieu Nguyen, Van Dung Luong, Nguyet Hai Ninh Le, Tana Wuyun, Huimin Liu, Naotoshi Hakoda, Chiyomi Uematsu

Genetic diversity and genetic structure of Camellia nitidissima in China by SSR

LI Xin-lei, WANG Jie, YIN Heng-fu, FAN Zheng-qi, LI Ji-yuan

Detection of Pseudomonas syringae pv. Syringae associated with Camellia sinensis in Spain

Abelleira A., Aguín O., Piñón P., Vela P., Salinero M. C.

Catechin composition of C. sinensis plants cultivated in Galicia (NW Spain)

Salinero M.C., Vela P., Barreiro R., Pérez-Santín E.

Compositional analysis of floral scent of 11 ornamental Camellia cultivars

Zhengqi Fan, Jiyuan Li, Xinlei Li, Hengfu Yin, Weixing Liu

Recent Advances of Genetic Transformation in Camellias

Xiong WANG, Zhengqi FAN, Jiyuan LI

Breeding Camellia sasanqua Varieties (abstract)

Wang Xian-nan, Chen Yong-zhong, Wang Rui, Zhang Zhen, Peng Shao-fen, Xu Yan-ming , Chen Long-shen

Phenological period of 12 yellow camellia species in Nanning

Xiaona Huang, Ya Qi, Zhihui Li, Yanying Luo, Jiyuan Li

RNA-seq based transcriptomic analysis uncovers α-linolenic acid and jasmonic acid biosynthesis pathways respond to cold acclimation in Camellia japonica (abstract)

Qingyuan Li, Sheng Lei, 2, Kebing Du, Lizhi Li, Xufeng Pang, Zhanchang Wang, Ming Wei, Shao Fu, Limin Hu, and Lin Xu

 

Web design by Tribal Systems